“Nie je mojím poslaním meniť sa, aby som bol obľúbený, ale aby som bol všetkým tým, čím by som chcel byť, a združovať sa s ľuďmi podobného razenia.”

Paulo Coelho