“Kým nevyhojíš svoje rany minulosti, budeš aj naďalej krvácať. Môžeš sa snažiť zastaviť to jedlom, alkoholom, drogami, prácou, cigaretami, sexom… Ale nakoniec krv aj tak presiahne a poškvrní tvoj život.

Potrebuješ nájsť v sebe silu otvoriť staré rany, vopchať do ich ruky, vytiahnuť z nich to, čo ich spôsobilo, čo dnes spôsobuje bolesť a drží ťa v minulosti… Musíš vytiahnuť spomienky a uzavrieť s nimi mier.”

Iyanla Vanzant