Víťazi nevíťazia preto, že by im to niekto dovolil alebo umožnil, ale preto, že sa tak rozhodli.

Sľúbte sami sebe niečo úžasné a potom choďte a urobte všetko potrebné, aby ste svoj prísľub naplnili. Narodili ste sa, aby ste mali úspech – ale na to, aby ste ho skutočne aj mali, si ho potrebujete plánovať, pripravovať sa naň, očakávať ho a pracovať na ňom dennodenne. Úspech nie je tajomstvo. Úspech je nasmerovanie, proces, spôsob života.

Happy by Choice