“Zaspávaj večer s myšlienkou na všetky tie zázraky, čo ležia pred tebou.”

Paul Boynton