Nesaď kvety v záhradách ľudí, ktorí ich nebudú zalievať.

Sue Fitzmaurice