“Môže to vyzerať, ako že utrpenie vyvoláva  situácia. Nie je to tak; utrpenie vyvoláva odpor, s ktorým do situácie ideme.”

Eckhart Tolle