“Existuje skutočné Ja (sebaidentifikácia) a falošné Ja (falošné ego). Falošné Ja sa vzťahuje na negatívne aspekty našej osobnosti. Ako sa žiak učí prácou na svojej osobnosti transformovať tieto negatívne aspekty, falošné Ja sa premieňa na skutočné/pravdivé Ja.”

Ro Babaji