“Rob všetko s plnou pozornosťou a vážnosťou, ako keby od toho závisel tvoj život.”

Miguel Ruiz Jr.

V toltéckom učení dona Miguela Ruiza je jedna dohoda, ktorej sa hovorí “daj svoje najlepšie”. Keď niečo stojí za to, aby sme to urobili, stojí to za to, aby sme to urobili najporiadnejšie, ako dokážeme. Zakladá sa to na nesmierne rozumnom toltéckom princípe, že nikdy nevieme, čo presne je v danom okamihu dôležité – dozvedáme sa to až spätne. Preto sa nám oplatí správať sa v každom okamihu “bezchybne” – ošetriť ho tak, ako najlepšie dokážeme. Ak bol nedôležitý, možno sa stal nedôležitým preto, že sme sa v ňom zachovali bezchybne. Ak však dôležitý bol, nebudeme si musieť neskôr vyčítať, že sme ho podcenili. Keď dáme svojich 100% a nestačí to, tak proste prišla situácia v tedy, keď sme na ňu neboli nachystaní, a vráti sa nám znova a znova, až na ňu nachystaní budeme…

Takže dávajme svojich 100% pri každej somarine – alebo, ak nám nestojí za našich 100%, tak nám nestojí ani za 1%. 🙂 Nežime s výhradami; žime naplno.