Dnešné cvičenie je z kariet Colette Baron-Reidovej:

“Sústreďte sa dnes na spoluprácu a rovnocennosť.  Nedovoľte, aby niekto bol záviský na vás a naopak. Každý je rovnako dôležitý v hre života. Dnešné zázraky majú korene v partnerstve.”

Do najbližšieho týždňa pozorujte, či sa vnímate ako viac alebo menej, než iní, alebo či k ľuďom pristupujete ako k rovnocenným partnerom, nechávate im priestor a počúvate a zvažujete ich názory.

Skúste po celý týždeň vyhľadávať situácie, kde spolupráca a vzájomná pomoc prinesú väčší úžitok než robenie vecí osamote. Hovorí sa tomu synergia – keď 1 + 1 je prinajmenšom 3. Každý večer si rozoberte deň a zapíšte si hlavne tie prípady, kedy sa vám nepodarilo vytvoriť synergiu alebo kedy ste na to prišli prineskoro, že sa nejaká synergia dosiahnuť dala. To sú vaše samonastolené obmedzenia, ktoré možno odstrániť a povyrásť.