“Možnože celá cesta nie je ani tak o tom, stať sa niečím určitým.
Možno je o tom, od-stať sa všetkým tým, čo nie sme my, aby sme mohli byť tým, čím sme byť mali.”

Walking My Talk