Váš postoj môže vašu situáciu zlepšiť – alebo zhoršiť. Je jedno, aké veci v skutočnosti sú, zhoršiť ich dokážeme vždy. Nemôžeme mať pozitívny život, pokiaľ náš postoj je negatívny, pokiaľ sa sústreďujeme predovšetkým na vnímanie nedostatku, nedokonalosti, pochybenia, protivenstva a obmedzenia… Keď negativita kontroluje naše vnímanie, prenáša sa do nášho správania, konania a postrehu. Keď sme sústredení na nedostatok, jednoducho si nevšimneme (alebo všimneme prineskoro) príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú.

Pamätajte: na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho dostávate do života viac. (Teda, nedostávate; vyberáte si to a skladáte si z toho svoju realitu a všetko to ostatné, dobré a priaznivé, nechávate ležať ladom, pretože ste to buď nezaregistrovali, alebo ste tomu nedôverovali.)