“Zbytočné napätie a stres pre mnoho ľudí vytvára jedna vec – nervózne naháňanie sa za budúcnosťou tým, ako sa ženieme za dosiahnutím našich cieľov. Zabúdame, že budúcnosť vždy prichádza presne v tom správnom čase – “teraz”.”

Dennis Lewis

Ako ste na tom vy? Sledujte sa jeden týždeň, koľko času trávite naháňaním sa za budúcnosťou a koľko trávite vychutnávaním si prítomnosti. V ktorých situáciách sa naháňate za budúcnosťou? Kedy sa dokážete venovať výlučne prítomnému okamihu?

Čo to vypovedá o vašom vnútornom nastavení? (To si zodpovedzte sami, nemusíte to písať.)

Na osi od 0 do 100, kde 100 je “žijem plne v tu-a-teraz”, kde by ste sa asi umiestnili?

Napíšte svoje postrehy.