Toto cvičenie mám od Mabona Marcherevea a týka sa toltéckej techniky rekapitulácie. Ak neviete, ako ju robiť, návod je nižšie alebo aj tu.

Každý deň nás stretávajú udalosti, pri ktorých si spomenieme na niečo z našej minulosti.Niektoré spomienky môžu byť príjemné, viac ich však bude menej príjemných. Jedno budú mať spoločné – bude ich spájať nejaké emócia. Keby nebolo emócie, nebudeme si spomienku pamätať. Keď si ju pamätáme, značí to, že časť našej energie zostala uväznená v danej situácii a môže nám chýbať v budúcnosti a nevhodne ovplyvňovať naše rozhodnutia.

Napríklad si vezmime spomienku, kedy nám niekto povedal niečo nepríjemné. Len čo si v nejakej situácii na ňu spomenieme, naša vibrácia automaticky klesne, pretože sa zníži o negativitu pocitu uväzneného v spomienke.

Toltékovia kovoria, že je vhodné spomienky rekapitulovať. Rekapitulácia znamená asi toľko, že si vyžiadate energiu zavrznutú v spomienke späť, premeníte spomienku z emocionálneho zážitku na studené, faktické poznanie a vaša vlastná energia sa zvýši o to, čo ste si vyžiadali späť.

Takže keď sa nám v pamäti  nabudúce vynorí nejaká spomienka, poďme ju rekapitulovať:

1. Uvedomíme si spomienku.

2. Skľudníme sa (pokojné, hlboké dýchanie) a vyvoláme si ju v plnom rozsahu, so všetkými emóciami v nej ukrytými.

3. Otočíme hlavu naľavo (ľavá polovica tela je riadená pravou, emocionálnou polovičkou mozgu) a nasajeme do seba emóciu so slovami “nasávam do seba žiaľ/strach/pocit krivdy/…”.

4. Začneme otáčať hlavu doprava (pravá polovička tela je riadená ľavou hemisférou, ktorá je racionálna) a pritom si v duchu hovoríme “týmto ťa mením na pokoj/ľahostajnosť/poznanie/vyrovnanosť” (vyberte si, čo vám je najbližšie)

5. Keď máme hlavu otočenú vpravo, vydýchneme zo seba emóciu a zopakujme v duchu znova, na čo ju premieňame.

6. Postup opakujeme, kým ešte v spomienke cítime nejakú zvyškovú emóciu. Ak ju nevieme pomenovať, môžeme použiť skratku “nasávam do seba zvyškové emócie z tejto situácie” a dokončíme obvyklým spôsobom rekapituláciu.

Čím častejšie budete rekapituláciu využívať, tým vyššiu osobnú energiu budete mať a v nových situáciách začnete reagovať racionálne, čím ich budete mať pod väčšou kontrolou.