“Všetko, čo hovoríš niekomu inému, nehovoríš pre neho, ale pre seba, pre svoje vlastné vyjasňovanie si – prezentuješ seba pred sebou a sebe v každom jednom okamihu.”

Bryant McGill

Nakoľko s týmto vyjadrením súhlasíte? Aké myšlienky vo vás spustilo?