Spirituálny život je možný pre každého. Nemôžeš povedať “Som príliš zaneprázdnený, nemám čas na meditáciu.” Nie. Ako ideš z jednej budovy do druhej, ako ideš z parkoviska do kancelárie, vždy máš možnosť kráčať uvážlivo a vychutnávať si každý jeden svoj krok.

Thich Nhat Hanh