Dnešný citát je možno trošku ťažšie “kafe”, ale stojí za dôkladnú diskusiu:

Hlboko v srdci si vždy pamätaj, že všetko je v poriadku a všetko sa odvíja presne tak, ako sa odvíjať má. Neexistujú omyly – nikde a nikdy. To, čo vyzerá byť nesprávne, je len naša falošná predstava. To je všetko. Ty si samým sebou, dokonalým a nemeniteľným samým sebou. Neexistuje nič iné. Nič iné nikdy neexistovalo. Existuje len “sám sebou” a to si ty. Raduj sa z toho!

Robert Adams

Keď sa ním budete zaoberať, nehľadajte chyby v ňom. Nehľadajte, ako autor nemá pravdu alebo reční o niečom, čomu nerozumiete… Hľadajte uhol pohľadu, z ktorého by vaše životné skúsenosti a pozorovania a tento citát dávali zmysel.

Viac podobných citátov nájdete v Pathworkingovom klube.