“To, ako vnímame vonkajší svet, je podmienené stavom, v ktorom sa naše vedomie práve nachádza. Ako sa tento stav mení, mení sa aj svet.”

Sri Gawn Tu Fahr

Viac inšpiratívnych citátov: Pathworkingový klub (len pre členov)