“Naše utrpenie je výsledkom nášho odporu voči situácii, aká práve nastala.”

Happy by Choice

Šťastie cítime, keď je nám jedno, aká situácia nastala – pretože aj s ňou dokážeme žiť. Len čo si začneme robiť starosti a uvažovať o tom, aké by to malo byť podľa našich predstáv, nakmitávame sa na vnútornú negativitu – na vnímanie nedostatku, vnímanie toho, že niečo “dobré” je nám upierané. To plodí utrpenie. Vadíme sa so životom, čo je dosť zbytočné, pretože život sa nespráva podľa našich očakávaní…

Zamyslime sa nad tým na okamih: Utrpenie sa dostaví len vtedy, keď odmietneme prijať situáciu takú, aká je. Nedokážeme kontrolovať všetko, čo sa nám deje; nedokážeme kontrolovať vonkajší svet. To, čo však dokážeme kontrolovať, je naša reakcia na to, čo sa nám deje… Naša skutočná sila nespočíva v “magickom” ovládaní sveta a tých druhých, ale v našej schopnosti preinterpretovať si každú situáciu tak, aby sme z nej pre seba vedeli niečo pozitívne vyťažiť. Tým sa totiž nastavujeme na vnímanie pozitivity – a do nášho života sa automaticky začne dostávať viac toho dobrého, želateľného.

Máte aj vy nejaké oblasti, kde “trpíte”? Aké presvedčenie sa skrýva za vaším utrpením? Ako by ste ho vedeli preinterpretovať tak, aby neplodilo utrpenie?

Viac podobných zamyslení: Pathworkingový klub (len pre členov)