V Meditačnom klube pribudla nahrávka Hudba na borenie blokád, ktorá sa dá používať na borenie nadobudnutých fyzických, psychických, emocionálnych i mentálnych blokád v tele, na zlepšenie svojho napojenia na mimofyzickú realitu, na zvýšenie svojej energie i na mimotelové putovania.

Začiatočníci v meditovaní ju môžu použiť na natrénovanie usmerňovania pozornosti.

 

Údaje:
  • Názov: Borenie blokád
  • Typ: čistá hudba
  • Trvanie: 25 minút
  • Používanie: bežné
  • Možnosť stiahnuť: nie