V Meditačnom klube pribudla nahrávka Hudba na borenie blokád, ktorá sa dá používať na borenie nadobudnutých fyzických, psychických, emocionálnych i mentálnych blokád v tele, na zlepšenie svojho napojenia na mimofyzickú realitu, na zvýšenie svojej energie i na mimotelové putovania. Pokračovať v čítaní článku “Hudba na borenie blokád”