“Niekedy vám dokáže najviac pomôcť práve ten človek, od ktorého to najmenej očakávate.”

Mike Dooley

Viac inšpiratívnych citátov: Pathworkingový klub (len pre členov)