“Reálne milujem Boha len natoľko, nakoľko milujem toho, koho milujem najmenej.”

Dorothy Day

Takže ruku na srdce: nakoľko milujete “Boha”? (Dosaďte si svoje vlastné.)

Nezabúdajte: vibrácia, ktorú do okolitého sveta vysielate, ho mení a vracia sa k vám.

Akú vibráciu vysielate? Je to to, čo chcete v živote mať?