Sebeckosť nie je žiť svoj život tak, ako si praješ. Je to požadovať od iných, aby žili svoj život tak, ako si ty praješ.

Oscar Wilde