Učím sa odchádzať zo situácií alebo od ľudí, čo ohrozujú môj mier v duši, sebaúctu alebo sebahodnotu.

Keď si toto dáte ako osobné motto, aké dopady bude mať (pozitívne i negatívne) na vašu budúcnosť?