Keď je tvoje srdce otvorené a necháš sa padnúť do stavu bezvýhradnej lásky, začneš byť imúnny voči urážkam iných.

Máš odstup od falošnej predstavy o sebe a všetkého toho balastu, ktorý s tým súvisí, takže si “neuraziteľný” – neberieš projekcie iných osobne.

Keď je tvoje srdce plne otvorené, máš najväčšiu silu, pretože si sám sebou, zbavený neistoty a pocitov nevyhovovania… To preto, lebo strach sa nemôže prichytiť a prosperovať na láske.

Budeš vnímať utrpenie tých druhých za ich nepríjemnými slovami… Budeš vidieť zdroj tej nepríjemnosti… Nemáš v sebe nijakú puklinu, o ktorú by sa mohli ich projekcie prichytiť, preto nemáš potrebu brániť sa či udrieť na oplátku.

To, čo sa v tebe pohne, je porozumenie, takže tvoja reakcia bude vždy prirodzene hojivá a transformatívna.

Tento stav bezvýhradnej lásky sa spúšťa čímkoľvek, čo otvorí tvoje srdce. Skutočné spirituálne praktiky sú všetko, čo ti umožňuje otvoriť svoje srdce.

Caroline de Lisser