Odpusť predovšetkým sebe. Vzdaj sa potreby prehrávať v hlave negatívnu situáciu znova a znova. Nestaň sa rukojemníkom svojej minulosti tým, že budeš večne rozoberať a prežívať svoje minulé chyby. Nepripomínaj si, čo si mohol, mal alebo chcel urobiť. Uvoľni to a pusť to k vode. Pohni sa ďalej.

Spiritual Awakenings