Najprv som sa ja bál kopca. Teraz sa kopec bojí mňa!
Nikdy sa nevzdávaj – vždy sa nájde nejaké východisko.

Gabriel Free