Možno až keď už nijako nevieme, čo robiť, tak sme sa práve dostali k tej skutočnej práci, ako aj keď už nijako nevieme, ktorou cestou sa pustiť, tak sme sa práve dostali k našej skutočnej ceste. Myseľ, ktorá nie je zmätená a bežiaca na plné obrátky, nie je využívaná. Spieva rieka, ktorá sa prediera prekážkami.

Wendell Berry