Ľudia nevnímajú, že trpia, pretože nikdy nezažili stav, že by netrpeli. To, že trpíte, začnete registrovať až vtedy, keď sa veci zhoršia oproti tomu, čo zažívate obvykle.

Michael A. Singer

Reklamy