Ľudia nevnímajú, že trpia, pretože nikdy nezažili stav, že by netrpeli. To, že trpíte, začnete registrovať až vtedy, keď sa veci zhoršia oproti tomu, čo zažívate obvykle.

Michael A. Singer