Všetko to začína a končí v tvojej hlave. To, čomu dáš moc, má moc nad tebou.

Leon Brown