Ťarcha, ktorú so sebou vláčiš, pochádza zo zastaralých a nepotrebných mentálnych vzorcov, z očakávaní a postojov, ktoré skôr stoja v ceste, než aby ti pomáhali.

Carola Arcadia