Nech už urobíš čokoľvek, nesnaž sa uniknúť zo svojej bolesti, ale v nej zotrvaj; pretože pokus uniknúť z bolesti vedie len k väčšej bolesti.

Tibetská kniha živých a mŕtvych