Život existuje len v tomto okamihu…
Môžeš cítiť, že si vypadol zo súladu s životom a večným Teraz,
ale nemohol si,
pretože to ty si život a existuješ Teraz –
inak by si tu nebol…
Preto večný tok života je niečo, čomu nemôžeš uniknúť útekom,
ani to dostihnúť naháňaním;
neexistuje približovanie sa k nemu ani vzďaľovanie sa od neho;
je a ty si on.
Tak sa konečne staň tým, čo si.

Alan Watts