S láskou rozpusti predstavu, ako to bolo a aké to malo byť, a nájdi pocit uvoľnenia v tom, ako to je práve teraz.

Panache Desai