Každý, kto behá po svete s negatívnou predstavou o sebe samom, bude naveky emocionálne závislý na tom, aby mu iní ľudia alebo veci dávali aspoň aký-taký pocit vlastnej hodnoty a bezpečia.

Carola Arcadia