Vieš, nedokážeš transformovať to, čo nie je tvoje. Tie stránky zo seba, ktoré považuješ za neakceptovateľné a ktoré odsudzuješ, všetky tie veci skryté v hlbinách ovládajú a riadia tvoj život. Keď sa k nim prihlásiš, keď z nich spravíš “svoje”, treba ich už len akceptovať – a transformácia vyštartuje. Je to veľmi jednoduché. Transformácia je veľmi jednoduchá…

P’taah