Zabudni, kto ti v minulosti ublížil,
ale nikdy nezabudni, čo ťa to naučilo.

Think Positive words