Udržiavaj v srdci zelený strom – a možno naň príde sadnúť spevavý vták.

Čínske príslovie