Hovor o svojom šťastí viac ako o svojich problémoch.

Autor neznámy