Ochotný zažiť samotu
objavujem spojenie so všetkým naokolo.
Otáčajúc tvár k strachu
stretávam bojovníka, ktorý vo mne žije.
Otvárajúc sa svojej strate
získavam objatie od Univerza.
Odovzdaním sa prázdnote
nachádzam hojnosť bez konca.
Každý stav, pred ktorým utekám, ma prenasleduje,
každý stav, ktorý prijímam, ma transformuje
a tým sa transformuje aj on sám…

Jennifer Welwood