Ľudia, na ktorých záleží, nebudú posudzovať;
ľudia, ktorí posudzujú – na nich nebude nikdy záležať.

My Renewed Mind