Keď spadneš do sťažovania a sústredíš sa tým na nedostatok, nastavuješ sa vibračne na to, aby si si do života priťahoval ešte viac bolestínskych a ťažkavých myšlienok.

Tvoja cielená snaha začať rozprávať nový príbeh v tebe vytvorí nový spôsob myslenia a preladí ťa do odlišnej roviny priťahovania.

Už samotná snaha pozerať prednostne na pozitívne aspekty ťa okamžite preladí do roviny, na ktorej priťahuješ myšlienky, ľudí, okolnosti a veci, ktoré ťa tešia a robia ti dobre.

Abraham prostredníctvom Hicksových