Nezameniteľnou známkou múdrosti je vidieť to zázračné v tom obyčajnom.

Ralph Waldo Emerson