Pocit, ktorý potlačíme zakaždým, keď sa začne prejavovať, sa ľahko zmení na kŕč, na veľmi zhustenú energiu v tele, ktorá sa navonok prejavuje ako nutkavé pudenie, strach alebo depresia. Znovu sa k tomuto pocitu prihlás. Všímaj si ho pozorne, ale uvoľnene. Zotrvaj v ňom. Nedokáže prežiť v reflektoroch tvojej pozornosti. Kým sa od neho odvraciaš, len ho upevňuješ a udržiavaš celé to nutkavé pudenie, strach a depresiu v svojom svete.

Scott Kiloby