Rodina nie je vždy o tom, s kým zdieľate krv, ale o tých, ktorí sú ochotní pre vás krvácať.

Bohdi Sanders