Existujú hlboko poranení ľudia, ktorí predstavujú veľké nebezpečenstvo pre tvoj pokoj v duši, pre tvoju rodinu i pre tvoj život. Ako poranené zviera pohryzú aj ruku, čo sa im snaží pomôcť.

Bryant McGill

Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že pod kontrolou máme len našu časť sveta, náš výsek reality. Kedykoľvek sa dostávame do kontaktu s niekým iným, naša realita sa čiastočne prekryje s tou jeho – a pokiaľ sa nepostaráme o rozumné hranice, môžeme sa dožiť nepekného prekvapenia.

Nie je to tým, že sme zlyhali – oveľa častejšie je to dané tým, že sa dostávame do kontaktu s realitou tak odlišnou od našej, že sa nekryje ani hodnotami. Ten druhý nie je “zlý” – len sa správa tak, ako to príde “racionálne” jemu. A keďže my o jeho realite sprvu nič nevieme, prekvapí a zaskočí nás.

Ak k tomu dôjde, najlepšie je opustiť jeho príbeh. Správanie človeka podlieha “opakovaným vzorcom správania” – teda keď raz zareagoval škaredo, zareaguje tak znova a znova, pretože uňho to patrí k prípustným správaniam – a u nás nie.

Nepokúšajte sa iných prevychovať. Nedúfajte, že z lásky alebo ohľadov na vás sa ich správanie zmení. Ich správanie je produktom ich hodnôt, sebavnímania a skúseností a kým sa nezmení jedno z toho, nezmení sa ani správanie. A vy jednoducho nemáte šancu meniť sebavnímanie a hodnoty iného človeka.

Niekedy je jediné rozumné odkráčať tam, kde sú ľudia s podobnými hodnotami.