Voľne podľa Gertrúdy Steinovej: celok je časť je celok. V žijúcom zvierati alebo rastline každá časť musí presadiť svoju individualitu… ale súčasne sa musí podriadiť požiadavkám celku – a to nejde zakaždým hladko.

Arthur Koestler, “Janus: A Summing Up”

To je vec, na ktorú ako “vedomie v hmote” často zabúdame – že na jednej strane sme momentálne “indivíduum”, jedinec na prvý pohľad oddelený od ostatných jedincov, ale na istej úrovni sme so všetkým spojení. V spiritualite cez energiu, ktorá nás všetkých tvorí, v materializme cez súvislosti, ktorým sa hovorí “ekosystém”.

A celý náš život je jeden umelecký špagát medzi “ja si uhrávam svoje” a “nechcem poškodiť celok”.

Keď to dokážu orgány nášho tela, je tu nádej, že to dokážeme aj ako jedinci. 🙂

Uložiť