Všetko, čo hovoríme alebo robíme, má mocný účinok na náš život. Podobne ako kvetina sústavne vypúšťa svoju vôňu do vzduchu, naše myšlienky a konanie sústavne vytvárajú kozmický vplyv na náš život a životy iných.

Mary Ann Byrne