Niekedy, keď sa veci rozpadajú, tak vlastne v skutočnosti zapadajú na správne miesto.