Je těžké vidět věci takové, jaké jsou, když máme jasnou představu, jaké by měly být.
Zkuste prožít dnešní den bez očekávání a hodnocení. Jen pozorujte co se děje a plujte s tím, co přichází…

Lucie Kolaříková